PlatonTV

, Platforma Naukowej Interaktywnej Telewizji w sieci PIONIER, to platforma stworzona do produkcji i udostępniania materiałów video o tematyce naukowej, skierowanych zarówno do środowiska naukowego, jak i całego społeczeństwa.

PlatonTV przybliża szerokiemu gronu odbiorców działalność środowiska naukowego, prezentuje dyskusje ekspertów oraz ukazuje wpływ nauki i badań na różne dziedziny życia społecznego.

Misja

PlatonTV produkuje i udostępnia materiały prezentujące m.in. wyniki badań naukowych i projektów rozwojowych, sylwetki i osiągnięcia wybitnych naukowców, ciekawe eksperymenty oraz infrastrukturę badawczą, pozwalającą podejmować wyzwania współczesnej nauki w Polsce, a także międzynarodowym środowisku naukowo-badawczym.

PlatonTV prezentuje także materiały na temat działalności uczelni i życia studenckiego, promuje sukcesy studentów oraz daje możliwość prezentacji wydarzeń kulturalnych organizowanych w środowisku akademickim, poczynając od wydarzeń studenckich, przez akademickie, po prestiżowe międzynarodowe konkursy dla młodych adeptów sztuki.

PlatonTV wspiera również edukację, prezentując materiały dydaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców, takich jak: uczniowie, studenci, specjaliści z wybranych dziedzin.

Potencjał i zasoby

Platforma PlatonTV powstała, jako jedna z pięciu usług wdrożonych w sieci PIONIER w ramach projektu pn. „Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt realizowany był przez partnerów zrzeszonych w konsorcjum PIONIER – operatorów Miejskich Sieci Komputerowych i Centrów Komputerów Dużej Mocy w Polsce. W jego wyniku powstała m.in. platforma, która umożliwia produkcję treści audiowizualnych i transmisję „na żywo” w jakości HD w oparciu o profesjonalnie wyposażone telewizyjne studia produkcyjne (zlokalizowane w 6 miastach w Polsce), studia nagrań (w 15 miastach) oraz 6-kamerowy wóz realizatorski, pozwalający realizować produkcje poza lokalizacjami studiów. Platforma PlatonTV to także zintegrowana, zaawansowana infrastruktura i aplikacje służące składowaniu, przetwarzaniu, dystrybucji i skalowalnemu udostępnianiu treści audiowizualnych w jakości HD, wdrożone w środowisku sieci PIONIER. PlatonTV to również zespoły specjalistów w różnych obszarach produkcji treści audiowizualnych, m.in. dziennikarzy/redaktorów, operatorów, realizatorów, montażystów, grafików i animatorów, dźwiękowców, oświetleniowców, makijażystów, lektorów, muzyków i tłumaczy oraz producentów.

Projekt realizowany był przez partnerów zrzeszonych w konsorcjum PIONIER – operatorów Miejskich Sieci Komputerowych i Centrów Komputerów Dużej Mocy w Polsce. W jego wyniku powstała m.in. platforma, która umożliwia produkcję treści audiowizualnych i transmisję „na żywo” w jakości HD w oparciu o profesjonalnie wyposażone telewizyjne studia produkcyjne (zlokalizowane w 6 miastach w Polsce), studia nagrań (w 15 miastach) oraz 6-kamerowy wóz realizatorski, pozwalający realizować produkcje poza lokalizacjami studiów.

Platforma PlatonTV to także zintegrowana, zaawansowana infrastruktura i aplikacje służące do składowania, przetwarzania, dystrybucji i ogólnopolskiego udostępniania treści audiowizualnych w jakości HD, wdrożone w środowisku sieci PIONIER.

PlatonTV to również zespoły specjalistów z różnych obszarów produkcji treści audiowizualnych, m.in. dziennikarzy, redaktorów, operatorów obrazu, realizatorów obrazu i dźwięku, montażystów, grafików, animatorów, dźwiękowców, oświetleniowców, makijażystów, lektorów, muzyków, tłumaczy oraz producentów.

Treści

Tematyka materiałów prezentowanych w PlatonTV jest wszechstronna i zróżnicowana. Obejmuje wiele obszarów, takich jak: wydarzenia z życia uczelni, wyzwania współczesnej medycyny i nowe metody leczenia, badania w dziedzinie przyrody i nauk o ziemi, badania kosmiczne, nauki humanistyczne, nauki techniczne, kultura, sport, edukacja, a także promocja nauki i innowacji oraz współpraca nauki i gospodarki.

PlatonTV zapewnia widzom różnorodność form prezentowanych materiałów, poczynając od krótkich materiałów informacyjnych, przez reportaże i wywiady, formy dokumentalne, relacje i rejestracje z konferencji, sympozjów i wykładów, kończąc na specjalistycznych produkcjach, takich jak operacje medyczne. Wiele z nich, w szczególności konferencje, wykłady oraz koncerty i wydarzenia akademickie, jest transmitowanych i udostępnianych „na żywo”.

Poniższy materiał prezentuje krótki przegląd wybranych produkcji zrealizowanych przez PlatonTV:

Portal

Portal PlatonTV.pl gromadzi w jednym miejscu treści publikowane przez partnerów PlatonTV. Prezentują oni swoje treści na prowadzonych przez siebie podportalach, wykreowanych w oparciu o wspólne narzędzia. Platforma PlatonTV udostępnia także portale tematyczne, które zawierają treści z wybranej dziedziny nauki lub życia społecznego (np. medycyny). Portal PlatonTV.pl stanowi główny punkt dostępu do treści oraz transmisji „na żywo” udostępnianych w ramach całej platformy.

Korzystanie z platformy PlatonTV

Treści opublikowane na platformie PlatonTV są udostępniane w Internecie bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Materiały publikowane na portalu PlatonTV mogą być umieszczane na innych stronach internetowych z wykorzystaniem mechanizmu osadzania odtwarzacza udostępnianego w ramach narzędzi platformy PlatonTV.

Zasady korzystania z treści udostępnianych w portalu PlatonTV określa regulamin. Prawa do treści zamieszczonych w portalu są zastrzeżone dla ich producentów i dostawców.

Jednostki będące abonentami sieci MAN mogą korzystać z narzędzi i usług platformy PlatonTV, na zasadach określonych w regulaminie platformy, do udostępniania własnych materiałów audiowizualnych, dbając o wysoki poziom merytoryczny i techniczny udostępnianych treści.

Zachęcamy do korzystania z platformy PlatonTV oraz nawiązania współpracy. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i kontaktu.